Çalışma adı:

Plastik pipetler geleceğimizin mahkumiyetidir. | Plastic straws are the conviction of our future.

Çalışma Açıklaması:

Plastik pipetlerin, küresel plastik kirliliğinin yüzde 8’ini oluşturmakta olduğu söyleniyor. Çevre kirliliği konusunda plastik pipetlerin rolünü araştırmanızı öneririm. Bu kadar küçük bir şey ne kadar büyük boyutta bir krize sebep olabiliyor…

Uluslararası Rotary 2020 yılında 6 öncelikli alanına 7. öncelik alanı olarak “çevre”yi eklemiştir. Hayatın devamı için temel unsur olan çevre konusunda farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme oluşturmak amacıyla hedeflenen bir dizi proje kapsamında Dokuz Eylül Rotaract Kulübü ve Dokuz Eylül Rotary Kulübü “Dönüşüm Evde Başlar” temalı görsel anlatım yarışması düzenlemiş ve bu projede, görmüş olduğunuz çalışmam 3.’lük ödülü kazanmıştır.