Yazılım içinde Tasarım, Tasarım içinde Yazılım;

Yazılım nedir?

Bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar dizisi.

Yazılımcı kimdir?

Bilgisayarlar için özgün yazılımlar üreten kimse, yazılım uzmanı.

Tasarım nedir?

Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tasarımcı kimdir?

Tasarımcı, temel tasarım ilkelerini gözeterek, uygulamalı tasarım dalları ile ilgili alanların en az birinde tasarım yapabilen kişilere verilen unvandır. 

Gelelim, Tasarım ve Yazılım ilişkisine

Tasarım, Yazılım geliştirmede bir süreçtir. Hiçbir ürün tasarlı değilken herhangi bir geliştirme yapamazsınız. Basit bir örnek olarak bir web sitesi tasarlanmış olması gerekir ki, geliştirmesi de yapılabilsin. Web Tasarımcı’ya ‘Tasarımcı’ denirken, Geliştiriciye ise ‘Front-end veya Back-end  Developer’ denir. Tasarım, mimari altyapı ve temelleri atarken Yazılım, onu iyileştirir ve besler. Yazılım ve Tasarım ilişkisi çok kuvvetli bir ilişkidir. Birbiriyle bağlantılı alanlar olup, birbirlerinden beslenen iki ayrı meslek grubudur.

Yazılım ise Tasarım’da bir süreç değildir. Bir şeyi tasarlamak için illa bilgisayar ortamında yazılımsal ve tekniksel olarak sonuç odaklı çalışılması gerekmez. Tasarım bir süreç olduğu gibi başlı başına bir alandır. 

Tasarımyazılımın testine kadar her şeyi etkiler. Aralarındaki tek fark, yazılım bir tuvalken, tasarımsa onu dolduran rengarenk boyalardır.

Bir web site projesi hayal edelim. Bu web site, bir e-ticaret sitesi olsun. Aşama aşama gidelim. Bir projede ilk aşama Analiz’dir. UX designer, projenin kullanıcı da nasıl bir duygu oluşturduğunu ve projede ki artıları-eksileri tartışarak müşterilerin ve kullanıcıların iyi bir deneyime sahip olmasını amaçlar. Tasarım aşamasına geçilir. Kullanıcı Deneyimi’ne gider. Projenin kullanıcı da nasıl bir duygu oluşturduğunu ve projede ki artıları-eksileri tartışarak müşterilerin ve kullanıcıların iyi bir deneyime sahip olmasını amaçlar. 

Web Designer ya da UI Designer sitenin ya da ürünün tasarımını yapar ve geliştirme aşamasına yollar. Back-end Developer arka planı geliştirirken, Front-end Developer ön yüzde nasıl çalıştığına bakar. Sonra proje test aşamasına geçer. Tester, projenin testini yapıp nerede hata olup olmadığına veya projede hangi yerin çalışmadığını Developer’a iletir, Developer Bakım’ını yapar ve sonrasında iş Teslim’e gider. Teslim’e gittikten her şey yolunda giderse proje yöneticilere danışılıp hayata geçer.

Birbirlerini tamamlayan bu iki ayrı meslek, aslında birleştiğinde aynı amaca hizmet ettiğini, aslında Tasarım olmadan Yazılım’ın olmayacağını bizlere gösteriyor.